Tình hình phát sinh ca bệnh
Đơn vị Tầm soát tại cộng đồng Tầm soát tại cơ sở y tế Trong khu cách ly Trong khu phong tỏa Cách ly tại nhà Tổng
Tổng cộng
0
0
0
0
0
0
Ca bệnh theo đối tượng lấy mẫu
Tình hình dịch bệnh theo nhóm tuổi
Đối tượng lây nhiễm
Tình hình dịch bệnh theo địa phương
Địa phương H.nay 7 ngày qua 14 ngày qua Nguy cơ
Tổng cộng
0
0
0
Phân bố ca nhiễm theo địa phương