Tình hình phát sinh ca bệnh
Đơn vị Tầm soát tại cộng đồng Tầm soát tại cơ sở y tế Trong khu cách ly Trong khu phong tỏa Cách ly tại nhà Tổng
Tổng cộng
0
0
0
0
0
0
Ca bệnh theo đối tượng lấy mẫu
Phân bố loại đối tượng theo địa phương
Đối tượng lây nhiễm
Tình hình dịch bệnh theo địa phương
Địa phương Tổng từ đầu dịch H.nay 7 ngày qua 14 ngày qua Nguy cơ
Tổng cộng
0
0
0
0
Phân bố ca nhiễm theo địa phương